باور عمومِ مردم، تحصیلات، الزاما شعور، شخصیت و عزتِ نفس نمی‌آورد. اما به باور من نه فقط تحصیل که هیچ مدرک و منصبی، الزاما تولید کننده‌ی آن‌ها نیست! هیچ منصبی، حتی نماینده‌یِ مجلس بودن!

ام‌روز که داشتم تصاویرِ مهدِ کودکِ مجلس و صفِ نمایندگان برایِ گرفتنِ عکس و سلفی از موگرینی را می‌دیدم، لابه‌لایِ خنده و آه و افسوس و غم، همه‌اش به این فکر می‌کردم که اگر تنها یک‌درصد از این خودباختگی در جانِ باقیِ مسئولینِ این کشور وجود داشته‌باشد، حسابِ کارِ این کشور با کرام‌الکاتبین است! تو فکر کن کسی با چنین دیدگاه و چنین حقارتِ نفسی بخواهد از منافعِ کشور، حالا در هر سطح و زمینه‌ای، در برابرِ کشورهایِ بی‌گانه دفاع کند!

منبع اصلی مطلب : ویار تکلم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مهدِ کودک!